Bán Gà Quý Phi

Ms Thu Hà (Chủ Trại) : 0983.882.813

Kỹ thuật ấp trứng bằng máy tự động

Chọn trứng ấp Trước khi đưa trứng vào ấp, phải chọn những trứng có khối lượng đặc trưng cho từng giống không to quá hoặc nhỏ quá, tròn quá hoặc … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 12, 2014 · Bạn nghĩ gì về bài viết này?