Bán Gà Quý Phi

Ms Thu Hà (Chủ Trại) : 0983.882.813

Bán quý phi 1 tháng tuổi

Gà quý phi 1 tháng tuổi (giống chuẩn) trên hình là loài gà quý hiện mới bóc trứng (0 – 3 ngày tuổi), được nhân giống tại Trại Giống của Trung … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 11, 2014 · Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bán gà quý phi 1 tuần tuổi

Gà quý phi 1 tuần tuổi (giống chuẩn) trên hình là loài gà quý hiện mới bóc trứng (0 – 3 ngày tuổi), được nhân giống tại Trại Giống của Trung … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 11, 2014 · Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bán gà quý phi bóc trứng

 Bóc quý phi bóc trứng giống (giống chuẩn) trên hình là loài gà quý hiện mới bóc trứng (0 – 3 ngày tuổi), được nhân giống tại Trại Giống của Trung tâm Bảo tồn … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 11, 2014 · Bạn nghĩ gì về bài viết này?